Hotline : 0927 239 539 hoặc 0888 342 585
Giờ làm việc : 8:00-12:00 & 13:00-17:00
 
Hội từ thiện: "hội quán nghệ thuật"t hực hiện các sự kiện vì cộng đồng với các chương trình ca múa nhạc phát quà cho trẻ em và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống