Hotline : 0927 239 539 hoặc 0888 342 585
Giờ làm việc : 8:00-12:00 & 13:00-17:00
 
MỘT HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ: _(bà) nguyễn thị trâm 67 tuổi bán vé số, lụm ve chai._trời nắng gay gắt mà bà đi bán cả ngày từ sáng 7 giờ đến 21 giờ. chồng bệnh và
Quảng cáo
Khảo sát & Xác minh
MỘT HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ: _(Bà) Nguyễn Thị Trâm 67 tuổi bán vé số, lụm ve chai._Trời nắng gay gắt mà bà đi bán cả ngày từ sáng 7 giờ đến 21 giờ. Chồng bệnh và