Hotline : 0927 239 539 hoặc 0888 342 585
Giờ làm việc : 8:00-12:00 & 13:00-17:00
 
Cảm ơn bạn bè gần xa, cùng các nhà hảo tâm (mtq) trong nước đã chung tay làm nên ngày lễ vu lan & rằm tháng bảy (â.l) ấm lòng với nhiều "người vô gia cư & lao động nghèo" ở sài
Quảng cáo
Tặng Quà Đêm
CẢM ƠN BẠN Bè GẦN XA, cùng các nhà hảo tâm (MTQ) trong nước ĐÃ chung tay làm nên ngày LỄ VU LAN & RẰM THÁNG BẢY (Â.L) ấm lòng với nhiều "Người vô gia cư & lao động nghèo" ở Sài