Hotline : 0927 239 539 hoặc 0888 342 585
Giờ làm việc : 8:00-12:00 & 13:00-17:00
 
Hội từ thiện hội quán nghệ thuật phối hợp chùa hoa nghiêm (trụ trì: thầy đồng văn), ở thị trấn lộc thắng,h.bảo lâm,t.lâm đồng TỔ CHỨC:_ chương trình từ thiện trao_ tặng 200 phần
Quảng cáo
Tặng Quà Hè
Hội Từ Thiện Hội Quán Nghệ Thuật phối hợp chùa HOA NGHIÊM (Trụ trì: thầy Đồng Văn), ở thị trấn Lộc Thắng,H.Bảo Lâm,T.Lâm Đồng TỔ CHỨC:_ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN trao_ tặng 200 phần